मा.प्रशासक यांचे निर्णय

दिनांकमा.प्रशासक यांचे निर्णयPDF Download
29/12/2023प्रशासक नियुक्ती आदेश Download
दिनांकमा.प्रशासक यांचे निर्णयPDF Download
25/01/2024विशेष महासभा क्र.१ चे ठरावDownload
25/01/2024विशेष महासभा क्र.१ चे इतिवृतDownload
22/02/2024प्रशासकीय महासभा क्र.२ चे ठरावDownload
22/02/2024प्रशासकीय महासभा क्र.२ चे इतिवृत्तDownload
27/02/224अर्थसंकल्पीय महासभा क्र.3 चा ठरावDownload
27/02/2024अर्थसंकल्पीय महासभा क्र.3 चे इतिवृत्तDownload
06/03/2024महासभा क्र.4 चे ठरावDownload
06/03/2024महासभा क्र.4 चे इतिवृत्तDownload
दिनांकमा.प्रशासक यांचे निर्णयPDF Download
23/01/2024स्थायी समिती सभा ०१Download
23/01/2024स्थायी समिती सभा ०१ चे इतिवृत्तDownload
01/02/2024स्थायी समिती सभा ०२Download
01/02/2024स्थायी समिती सभा ०२ चे इतिवृत्तDownload
08/02/2024स्थायी समिती सभा ३ चे ठरावDownload
29/12/2023स्थायी समिती सभा ०३ चे इतिवृत्तDownload
15/02/2024स्थायी समिती बजेट सभा क्र.४Download
15/02/2024स्थायी समिती बजेट सभा क्र.४ चे इतिवृत्तDownload
15/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.५Download
15/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.५ इतिवृत्तDownload
22/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.६ चे ठरावDownload
22/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.६ चे इतिवृत्तDownload
27/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.७ चे ठरावDownload
27/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.७ चे इतिवृत्तDownload
06/03/2024स्थायी समिती सभा क्र.८ चे ठरावDownload
06/03/2024स्थायी समिती सभा क्र.९ चे ठरावDownload
06/03/2024स्थायी समिती सभा क्र.8 चे इतिवृत्तDownload
06/03/2024स्थायी समिती सभा क्र.9 चे इतिवृत्तDownload