Message
Welcome to Dhule Municipal Corporation

NEWS & UPDATES

Welcome to Dhule City Municipal Corporation The Dhule Municipal Corporation is the governing body of the city of Dhule in the Indian state of Maharashtra. The municipal corporation consists of democratically elected members, is headed by a mayor and administers the city's infrastructure, public services and police

Welcome to Dhule City Municipal Corporation The Dhule Municipal Corporation is the governing body of the city of Dhule in the Indian state of Maharashtra. The municipal corporation consists of democratically elected members, is headed by a mayor and administers the city's infrastructure, public services and police

Welcome to Dhule City Municipal Corporation The Dhule Municipal Corporation is the governing body of the city of Dhule in the Indian state of Maharashtra. The municipal corporation consists of democratically elected members, is headed by a mayor and administers the city's infrastructure, public services and police

Welcome to Dhule City Municipal Corporation The Dhule Municipal Corporation is the governing body of the city of Dhule in the Indian state of Maharashtra. The municipal corporation consists of democratically elected members, is headed by a mayor and administers the city's infrastructure, public services and police

Welcome to Dhule City Municipal Corporation The Dhule Municipal Corporation is the governing body of the city of Dhule in the Indian state of Maharashtra. The municipal corporation consists of democratically elected members, is headed by a mayor and administers the city's infrastructure, public services and police

Welcome to Dhule City Municipal Corporation The Dhule Municipal Corporation is the governing body of the city of Dhule in the Indian state of Maharashtra. The municipal corporation consists of democratically elected members, is headed by a mayor and administers the city's infrastructure, public services and police

Welcome to Dhule City Municipal Corporation The Dhule Municipal Corporation is the governing body of the city of Dhule in the Indian state of Maharashtra. The municipal corporation consists of democratically elected members, is headed by a mayor and administers the city's infrastructure, public services and police

swach-bharat
na
Vasundhara
AMRUT

Office Bearers

Amita Dagale Patil

Commissioner
धुळेकरांना आवश्यक आणि तत्पर सेवा देण्याकडे धुळे महानगरपालिकेचा भर असतो. आधुनिक धुळ्यातील नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा समजून घेऊन त्याप्रमाणे सेवा-सुविधा देण्यासाठी प्रशासन सज्ज हवे. या अनुषंगाने विविध नवमाध्यमांद्वारे महानगरपालिकेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याच्या हेतूने या संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

Karuna Dahale

Additional Commissioner
स्वच्छ धुळे सुंदर धुळे

Sangita Nandurkar

Dy Commissioner
स्वच्छ धुळे सुंदर धुळे

QUICK LINKS