अनुक्रमांकलक्ष द्याडाउनलोड करा
1Standing webडाउनलोड करा
2स्थायी समिती सभा 3 चे ठरावडाउनलोड करा
3स्थायी समिती ठराव २-३०डाउनलोड करा
4स्थायी समिती ठराव २ ते ३०डाउनलोड करा
5स्थाय समिती ठराव २ ते २३ डाउनलोड करा
6स्थायी समिती ठराव १-२९डाउनलोड करा
7स्थायी समिती ठराव १-३४डाउनलोड करा