विभागाची माहिती

Key Contacts

HOD

HOD Name: 
पदनाम शहर अभियंता
Mobile No.
ई-मेल आयडी dhule_dmc@rediffmail.com
नोडल ऑफिसरचे नाव: श्री.सी.एम.उगले
पदनाम: सहाय्यक अभियंता
मोबाइल क्रमांक: +91 9422296209

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: पहिला मजला,नवीन प्रशासकीय इमारत,धुळे महानगरपालिका,धुळे - ४२४००१

दूरध्वनी क्रमांक: +91 2562 288301/2/3

ई-मेल आयडी:- dhule_dmc@rediffmail.com

आमच्याविषयी:

रस्ते विकास हे धुळे महानगरपालिकेतील अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. हा विभाग शहरातील वेगाने वाढणार्‍या पायाभूत सुविधांच्या जीवनवाहिनीप्रमाणे काम करतो. विभागामार्फत केली जाणारी प्रमुख कामे -

  • धुळे महानगरपलिकेच्या हद्‌दीमधील येणारे सर्व विकास आराखड्यातील(डीपी) व अंतर्गत रस्त्यांचा विकास करणे
  • रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे.
  • विविध केबल कंपन्या व नागरिकांना उत्खननासाठी परवानगी देणे
  • वाहतूक पोलिस विभागाच्या मान्यतेनुसार रस्त्यांवर गतिरोधक बांधणे.
  • रस्ता वाहतूक सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करणे.

आमच्या सेवा:-

  • धुळे महानगरपलिकेच्या हद्‌दीतील सर्व अंतर्गत व विकास आराखड्यातील(डीपी) रस्त्यांचा विकास, देखभाल, दुरुस्ती
  • पदपथ बनविणे अथवा दुरुस्ती करणे
  • विविध केबल कंपन्या व नागरिकांना उत्खननास परवानगी व नियंत्रण
  • रस्ता वाहतूक सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करणे.
  • रस्ता वाहतूक सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करणे.