विभागाची माहिती

Key Contacts

HOD

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. मनोज वाघ

पदनाम: प्र.नगरसचिव

मोबाइल क्रमांक: +91 9422786403

ई-मेल आयडी:- dhule_dmc@rediffmail.com

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: पहिला मजला,नवीन प्रशासकीय इमारत,धुळे महानगरपालिका,धुळे - ४२४००१

दूरध्वनी क्रमांक: +91 2562 288301/2/3

ई-मेल आयडी:- dhule_dmc@rediffmail.com

आमच्याविषयी:

नगर सचिव विभागाची कामे:

  1. Preparation of working papers, Resolutions and Minutes of the General Board Meeting, Standing Committee, Women Child Welfare Committee, Name Committee and other committees.
  2. २) मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अध्यक्ष,स्थायी समिती, मा.अध्यक्ष,महिला बाल कल्याण समिती इतर समित्या नामनिर्देशित सभांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.
  3. ३) महापौर अतिथी भत्ता, इंधन बिले, सभा बिले
  4. ४) रेकॉर्डचे जतन करणे