धुळे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

Welcome to Kalyan Dombivli Municipal Corporation Enterprise Information Portal (KDMC-EIP). In our endeavor to offer quality Citizen Services, we are now happy to bring the Corporation at your finger tips through this portal

Committee Members

 • श्री

  श्री .शहरामध्ये शांतता ठेवा . तुमचे शहर स्वच्छ ठेवा

  जास्त>>
 • श्री

  श्री .स्वच्छता देवाच्या पवित्रतेच्या पुढे आहे

  जास्त>>
 • महापौर

  महापौर.

  जास्त>>