धुळे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

एक कल्पना जे बदलेल आपले शहर.तुमचे शहर स्वच्छ आणि हरित ठेवा.माझे शहर स्वच्छ शहर.

कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविषयी माहिती

 • श्री

  श्री .शहरामध्ये शांतता ठेवा . तुमचे शहर स्वच्छ ठेवा

  जास्त>>
 • श्रीमती

  श्रीमती माझे शहर सुंदर शहर

  जास्त>>
 • श्री

  श्री .स्वच्छता देवाच्या पवित्रतेच्या पुढे आहे

  जास्त>>