धुळे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

एक कल्पना जे बदलेल आपले शहर.तुमचे शहर स्वच्छ आणि हरित ठेवा.माझे शहर स्वच्छ शहर.

कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविषयी माहिती

  • श्री

    श्री .शहरामध्ये शांतता ठेवा . तुमचे शहर स्वच्छ ठेवा

    जास्त>>
  • श्री

    श्री .स्वच्छता देवाच्या पवित्रतेच्या पुढे आहे

    जास्त>>